Training EU kwalificatiecertificaat schipper


Training EU kwalificatiecertificaat schipper (voorheen groot vaarbewijs)

Wilt u als schipper varen op één van onderstaande vaartuigen dan moet een in het bezit zijn van het EU kwalificatiecertificaat schipper (voorheen groot vaarbewijs).

 • vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
 • vaartuigen waarvan het volume, berekend als het product van lengte, breedte en diepgang, 100 m3 of meer bedraagt
 • sleep- en duwboten die bestemd zijn voor: – het slepen of duwen van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen – het slepen of duwen van drijvend werktuig – het langszij gekoppeld meevoeren van de in onder a en b bedoelde vaartuigen of drijvend werktuig
 • passagiersvaartuigen
 • vaartuigen die uit hoofde van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad over een goedkeuringscertificaat moeten beschikken
 • drijvend werktuig

Voor het EU kwalificatiecertificaat schipper moet u het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren behalen. Hiervoor moet u slagen voor de volgende theorie- en praktijkexamens. Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

Theorie-examens

 • Navigatie (BVN)
 • Bedienen vaartuig en ladingbehandeling (BVLSP)
 • Scheepswerktuigkunde, elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechniek (BVSER)
 • Onderhoud, gezondheid en veiligheid (BVGVM)
 • Communicatie (BVCOM)
 • Reglementen (BVR)

Praktijkexamens

 • Reisplanning (BVPR)
 • Reisuitvoering (BVUR)

Dirk geeft al jaren individueel training en begeleiding voor de opleiding schipper. De trainingen worden gegeven met de praktijkervaring uit binnenvaart en onderwijs.