Onderwijsontwikkelingen

De laatste weken van dit jaar zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het binnenvaartonderwijs. Als gevolg van de nieuwe EU richtlijn zijn er veel aanpassingen nodig bij de opleiding schipper en matroos.
Erg leuk om zo de ervaring vanuit de praktijk toe te passen in het ontwikkelen van lesmateriaal.