Varen op de Westerschelde

Wij varen regelmatig met de Deo Confidentes op de Westerschelde.
Door de getijdenstroming ontstaan nieuwe zandbanken en veranderen de nevenvaargeulen. Zo ook de schaar van Valkenisse.

Schaar van Valkenisse 14 dec 2021
Schaar van Valkenisse tot 20 nov 2021
Schaar van Valkenisse 2013
Afvarend Schaar van Valkenisse


Koelcontainers op de Deo Confidentes

Deze keert een berichtje over de mogelijkheden van koelcontainers op de binnenvaart. Regelmatig hebben we hiermee te maken aan boord van de Deo Confidentes.

De Deo Confidentes is uitgerust met ruim 70 aansluitingen voor koelcontainers.

Tijdens het transport worden de koelcontainers (reefer container) op de juiste temperatuur gehouden.

De containers zijn wisselend gevuld met frites, aardbeien, bananen enz.

Daar waar de klant voor kwaliteit behoud gaat is een constante temperatuur belangrijk.

Dit wordt aan boord van de Deo Confidentes geboden.