Aflossen en examens binnenvaart

Een week van aflossen op verschillende schepen en examens afnemen.

Boere VOF heeft gevaren op containerschip Sento tussen Rotterdam en Tilburg.

Opvarend Spijkenissebrug met Sento en Oosterhout 1

Vanaf donderdag de laatste keer twee dagen op beunschip Morgenster. Omdat de Morgenster is verkocht gaan we vanaf het nieuwe jaar op de En Avant varen.

Laden bij MNO Zeezand met mbs Morgenster

Tegelijkertijd was Boere VOF actief als assessor/examinator op ms HORIZON van Edumar Vaaropleidingen.

Examen matroos op ms HORIZON

De afwisseling tussen zelf schipperen op verschillende schepen en opleiden/examineren is erg leuk maar ook de kracht van Boere VOF. We praten en handelen vanuit de binnenvaart praktijk. Al met al weer een leuke inspirerende week geweest.

Assessor of examinator Boere VOF

Regelmatig verlenen wij onze diensten als assessor of examinator binnenvaart.

Met onze praktijkervaring in de binnenvaart en het onderwijs beoordelen wij de kennis en vaardigheden van kandidaten schipper en matroos.

Deze week hebben wij op het Nova college in IJmuiden, in opdracht van Edumar, twee praktijktoetsen schipper afgenomen.

Kandidaten varen op een full mission binnenvaart simulator verschillende trajecten op een 110 meter schip.

We beoordelen de kandidaten op veel verschillende vaardigheden, een greep uit de vaardigheden:

  • positie in het vaarwater
  • marifoon melden en uitluisteren
  • inzicht in verkeerssituatie
  • maken van afspraken via marifoon
  • aansturen bemanning
  • bediening navigatie apparatuur
  • omgaan met calamiteit

Kandidaten die deze toets afleggen volgen de praktijkopleiding schipper. Deze manier van opleiden in de praktijk en praktijktoetsen zorgt voor een hoog niveau.

Afwisselend weekje

Het was een weekje met veel verschillende activiteiten bij Boere VOF.

De week begon als assessor en examinator bij de praktijkopleiding matroos en schipper.

Na twee dagen varen op beunschip Morgenster werd er donderdag een training mondeling als voorbereiding op het examen navigatie 1 gegeven. Boere VOF heeft inmiddels veel kandidaten voorbereid op het mondeling examen voor het Groot vaarbewijs. Wii praten vanuit de binnenvaart praktijk met veel onderwijs ervaring.

Vrijdag en zaterdag heeft Boere VOF met twee schippers afgelost op containerschip En-Avant. Opgestapt in Rotterdam, na lossen en laden zijn we zaterdag naar Doesburg gevaren.

Impressie Boere VOF Binnenvaart

Assessor praktijkopleiding schipper

Vandaag waren wij assessor bij de praktijkopleiding schipper binnenvaart.
Toets 3 wordt afgelegd op een full mission binnenvaart simulator van het Nova college te IJmuiden.
De kandidaten varen verschillende trajecten en zijn beoordeeld op hun vaardigheden.

We zijn weer begonnen

Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen met onze werkzaamheden.

We pakken de dienstverlening voor het binnenvaart onderwijs weer op. Zo gaan we komende weken de examens schipper en matroos organiseren.

In deze vakantieperiode varen we ook samen als aflossers op containerschip Deo Confidentes.

Hebt u vragen over start opleidingen binnenvaart neem gerust vrijblijvend contact op voor advies.

Zand lossen in Keilehaven

Vandaag zand gelost in de Keilehaven te Rotterdam
Het zand wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam. ‘De Groene Boog’ zoals de snelweg wordt genoemd is een nieuwe verbindingsweg tussen de A16 bij Rotterdam en de A13.

Onderstaand een video van het lossen bij van Oord, één van de partijen die betrokkken is bij aanleg van de nieuwe snelweg.
Info: Groen Boog

Weekje Rotterdam < > Doesburg

Met twee schippers een weekje afgelost op containerschip En Avant van Cor en Ada den Ouden. Met de En-Avant hebben we containers gevaren tussen Rotterdam en Doesburg. Een erg leuk en gevarieerd traject om te varen. We hebben het dan ook met veel plezier gedaan.