Eindelijk weer examen matroos!

Nu het CBR de mogelijkheid tot het afnemen van de praktijkexamens weer mogelijk heeft gemaakt is Boere VOF in opdracht van Edumar weer gestart met examen matroos.
Natuurlijk onder strikte voorwaarden van de RIVM maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maandag 8 maart hebben twee kandidaten, na de lockdown, als eerste met succes de eindtoets van de praktijkopleiding matroos afgelegd in Geertruidenberg.

Na examen machinekamer en voordek hebben de kandidaten laten zien dat ze konden meren en ontmeren, vervolgens hebben ze op de Amer geankerd en gestuurd onder toezicht. Ook zijn de kandidaten geëxamineerd op knopen, soorten touwen, veiligheid en milieu.

Op alle onderdelen waren de kandidaten succesvol.

Gefeliciteerd en een behouden vaart namens Boere VOF.

Varen ms Sento

Als aflos schipper tien dagen op motorschip Sento gevaren.

De Sento vaart op een vast traject. In Tilburg containers laden, in Oosterhout laden, in de Moerdijk een bak langszij en dan naar Rotterdam Maasvlakte.

Onbedoelde effecten nieuwe richtlijn opleiding Schipper en Matroos

Per januari 2022 wordt er een nieuwe EU Richtlijn van kracht voor de binnenvaart.
Dit heeft grote gevolgen voor de binnenvaart.
De richtlijn geeft, naast Europese competenties voor bemanning, nieuwe toelatingseisen en opleidingseisen.
Het directe gevolg zal zijn dat er een lagere instroom is van nieuw personeel in de binnenvaart.

Ondanks dat deze richtlijn al dateert van 2017 zijn de opleiders pas 22 januari 2021 hierover geïnformeerd.

Wekelijks varen wij als schipper en wij zijn nauw betrokken bij het opleiden van mensen voor de binnenvaart.
Zowel als schipper en als begeleider/opleider maken we ons grote zorgen. Een grote groep zal vanwege de onredelijke toelatingseisen en opleidingseisen niet meer instromen in de binnenvaart.

Met dit bericht willen wij overzicht en inzicht geven in de gevolgen van de nieuwe richtlijn voor het binnenvaartonderwijs.


Door op een van onderstaande documenten te klikken kunt u deze downloaden als pdf-bestand


In onderstaande video, van stichting ‘De Wilde Vaart’ legt een matroos in opleiding uit wat de binnenvaart voor hem (heeft) betekend.

Stichting ‘De Wilde Vaart‘ heeft als missie, jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden op een mooie toekomst in de binnenvaart.

Week 6

Met sneeuw en temperaturen beneden nul is het aan boord extra opletten. De dekken zijn glad en touwen zijn stijf. Naast deze ongemakken zijn het mooie winterse vergezichten vanuit het stuurhuis, waar het ook nog eens lekker warm is.

Week 3

Helaas zijn veel onderwijsactiviteiten, als gevolg van de lockdown, nog steeds niet mogelijk. Examineren en toetsen van matrozen en schippers is weer mogelijk zodra de lockdown voorbij is.

Gelukkig kunnen we nog wel varen. Deze week hebben we drie dagen containers gevaren van Lelystad naar Rotterdam.
Donderdag en vrijdag was het zand vervoeren. Met de Morgenster donderdagochtend gelost in Nieuwerkerk a/d IJssel, vrijdag geladen op het Markermeer voor Rotterdam.

Mensen opleiden in de praktijk is een prachtige manier om dit mooie vak te leren. Donderdag is vanaf Nieuwerkerk naar Amsterdam een kandidaat meegevaren.