Downloaden BPR, RPR, ADN2021 en marifonie


Hieronder kunt u reglementen downloaden die u verplicht aan boord moet hebben. Als u deze download, opslaat op uw computer en bij controle kan laten zien voldoet u aan de wet.

Download hieronder gratis: Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement, ADN 2019 en Handboek marifonie.


Binnenvaart Politiereglement

Binnenvaartpolitiereglement downloaden

BPR 1.11.1 Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan.


Rijnvaart Politie Reglement 2019

Rijnvaartpolitiereglement downloaden

RPR 1.11 Aan boord van een schip, met uitzondering van een klein schip en een duwbak, moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement, met inbegrip van de op grond van artikel 1.22, derde lid, uitgevaardigde voorschriften, aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.


ADN 2021 downloaden

ADN 8.1.2.1.d Een exemplaar van het ADN met de laatste versie van het Reglement als Bijlage; dit mag een exemplaar zijn dat met elektronische middelen te allen tijde kan worden geraadpleegd.


Gratis handboek marifonie downloaden.
Algemeen deel downloaden, klik op afbeelding of op onderstaande link.

ALGEMEEN DEEL RADIOCOMMUNICATIE  2017 downloaden

BPR 1.10.5 Het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, bedoeld in het eerste lid, onder e, dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.


REGIONAAL DEEL MARIFONIE  2019 downloaden

BPR 1.10.5 Het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, bedoeld in het eerste lid, onder e, dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.